วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.44 น.
หน้าแรก > เศรษฐกิจชุมชน
สสว.พลิกโฉมการส่งเสริม SMEs บีโอไอยกระดับบริการดันสู่อาเซียน
สสว.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เผยผลการศึกษาการส่งเสริม SMEs แนวทางใหม่ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางการส่งเสริม SMEs ที่มีการเติบโตสูง ขณะที่บีโอไอเล็งยกระดับการให้บริการแก่นักลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ...
อ่านเนื้อเรื่อง
ชสอ.พัฒนาความรู้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงรุ่นที่ 2 จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวว่า กิจการสหกรณ์เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวลสมาชิกสหกรณ์ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒน...
อ่านเนื้อเรื่อง
การเมืองพ่นพิษ 'โอท็อป' ยอดตก
ความวุ่นวายทางการเมืองได้สร้างผลกระทบกับผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการชุมนุม จนล่าสุดสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับลดลง ยอดขายสินค้าของฝากในหลายจังหวัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นางกนกพร ทะไกรเนตร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำเภอกันทรวิชัย จัง...
อ่านเนื้อเรื่อง
สสว. พัฒนาระบบเตือนภัย SMEs
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนมากกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนวิสาหกิจในประเทศมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,375,368 ราย โดยจัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 2,366,227 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้คือ การค้าและซ่อมบำรุง จำนวน 973,248 ราย หรือร้อยละ 41.1...
อ่านเนื้อเรื่อง
'ยโสธร'เดินหน้าเมืองเกษตรอินทรีย์
"ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดยโสธร ดังนั้นในการพัฒนาในแต่ละปี จังหวัดยโสธร ได้มุ่งมั่นให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ที่ได้ทั้งการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งได้อาหารที่ปลอดสารพิษและที่สำคัญผลที่ตามมาคือต้นทุนการผลิตต่ำแต่ได้ราคาสูง ดังนั้น ในปี 2557 นี้ทางจังหวัดยโสธรจะได้ขับเคลื่อนส่งเส...
อ่านเนื้อเรื่อง
สัมผัสวิถีชาวอีสานเที่ยวงานว่าวบุรีรัมย์
รายงานพิเศษ : by ขวัญชัย หาญประโคน

ชาวอีสานมีความคุ้นเคยกับการเล่นว่าวมาแต่โบราณกาล เช่นเดียวกันกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเดิมนั้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะจัดทำว่าว เพื่อนำมาเล่นสร้างความบันเทิงไปพร้อมๆ กับการนวดข้าว แต่ในปัจจุบันวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือจักรกลการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทสูง แรงงานในภาคเกษตรลด...
อ่านเนื้อเรื่อง
ชู 'นครราชสีมา' ฮับอุตฯอาเซียนนำร่องงาน 'มหกรรมสินค้าภูมิภาค'
งานมหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมภูมิภาค (Industrial Fair) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน โดยการจัดงานในแต่ละครั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรพื้นที่จัดงานแต่ละภูมิภาคไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร แบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม ...
อ่านเนื้อเรื่อง
สภาอุตฯมั่นใจภาคส่งออกฟื้นตัวปี 57 ชี้เครื่องนุ่งห่มบูมยอดออเดอร์ทะลัก
ส.อ.ท. คาดปี 2557 ขาด แคลน แรงงานกว่า 4 แสนคน รวมแรงงานวิชาชีพอีกกว่า 1 แสนคน เผยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มบูม ยอด ออเดอร์ ล้นถึงกลางปีหน้า รับเศรษฐกิจตลาดหลักฟื้น จี้รัฐเร่งเจรจาเอฟทีเอไทย-ยุโรป แก้ปัญหาถูกตัดจีเอสพี ขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมออกมาตรการ...
อ่านเนื้อเรื่อง
จี้แบงก์พาณิชย์อุ้มเอสเอ็มอีเสริมสภาพคล่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงผลกระทบการเมืองเดือด ส่งผลอารมณ์การใช้จ่ายของประชาชนลดลง ฉุดยอดขายเอส เอ็มอีหล่น ก่อภาวะขาดสภาพคล่อง จี้แบงก์พาณิชย์ดูแลลูกค้าเอสเอ็มอีใกล้ชิด

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากกว่า 1 เดือนนั้น มีผลกระทบต่ออารมณ์ในการจ...
อ่านเนื้อเรื่อง
ธ.ก.ส.มึน ยุบสภา! หวั่นจำนำข้าวสะดุด
นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า โครงการรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจะหยุดชะงัก ยืนยันว่า หน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังเดินหน้าดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม โครงการรับจำนำข้าวเปลือก รอบที่ 1 ปีการผลิต 2556/57 ที่จะสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แต่รอบที่ 2 ต้องขึ้นอยู่กับนโย...
อ่านเนื้อเรื่อง
10.59 น. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมศึกฟุตซอลนักเรียนเอสแบค
11.05 น. โครงข่ายสถานีชาร์จ รับอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าไทย
11.01 น. เปิดมหกรรมกีฬาไทยนอร์ทกรุงเทพคึกคัก
11.48 น. CY Cabin ร้านอาหารสุดฮิปแห่งใหม่ของคนเมือง
21.57 น. BWG จับมือสปป.ลาวผุดโมเดลกำจัดขยะ ต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตพลังงานครบวงจร
12.01 น. MCLและJula Originนำสินค้าสกินแคร์จัดโปรโมชั่นรับลมหนาว
12.06 น. ราชบุรีโฮลดิ้ง ปิดดีลเงินกู้258.3ล้านเหรียญออสเตรเลียกับ4ธนาคาร
11.50 น. กรุงศรีเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่“กรุงศรีไพรม์”ดันลูกค้าที่มีเงินล้านแรกให้โตต่อเนื่อง
11.56 น. 9 เดือนเมืองไทยประกันภัยเบี้ยโต10.7% รุกสร้างฐานพันธมิตรลุยตลาด CLMV
11.59 น. ธนชาตจับมือแอร์เพย์ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวAirPay Card
11.43 น. เจนเนอราลี่เปิดตัว“ประกัน 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ”
12.03 น. วิจัยกรุงศรี ชี้EECหนุน3ธุรกิจเป้าหมาย4ธุรกิจต่อเนื่อง
อ่านทั้งหมด >>
 
+ อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
เปิดซิงอย่างไร? ให้ประทับใจสาว"เวอร์จิ้น" ... (44305)
เช็กประจำเดือนด้วยศาสตร์จีน เตือนสุขภาพภายในหญิง ... (39220)
'โซล' น้องใหม่แจ้งเกิด จากครอบครัววิจัยทองสู่ธุรกิจขายตรง ... (36337)
เหรียญปลอดภัย"หลวงพ่อสว่าง"คุ้มภัยนายกอบจ.เมืองกล้วยไข่"สุนทร รัตนากร" ฉบับที่แล้วประเดิมตอนแรก เราพาผู้อ่านไปกระทบไหล่ทำความรู้จัก... (30294)
เซ็กซี่ระยะสุดท้าย คาสโนวี่... "บอลลูน-พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์" เคยถูกจัดอันดับยกให้เป็นเซ็กซี่สตาร์คนหนึ่งของวงการ บันเทิง เนื่องจากความน่ารักสดใส แต่ขนาดไซส์ไม่ธรรมดา... (28316)
ปิดตำนาน "บ้านเอื้ออาทร" การเคหะฯ เทขาย 2.8 แสนยูนิต ... (25965)
ผ่าแผนม็อบ “คณะเสนาธิการร่วม” รอจังหวะป่วน-ก่อวินาศกรรม ... (22285)
 

 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]