วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 04.16 น.
หน้าแรก > เศรษฐกิจชุมชน
สสว.พลิกโฉมการส่งเสริม SMEs บีโอไอยกระดับบริการดันสู่อาเซียน
สสว.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เผยผลการศึกษาการส่งเสริม SMEs แนวทางใหม่ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางการส่งเสริม SMEs ที่มีการเติบโตสูง ขณะที่บีโอไอเล็งยกระดับการให้บริการแก่นักลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ...
อ่านเนื้อเรื่อง
ชสอ.พัฒนาความรู้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงรุ่นที่ 2 จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวว่า กิจการสหกรณ์เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวลสมาชิกสหกรณ์ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒน...
อ่านเนื้อเรื่อง
การเมืองพ่นพิษ 'โอท็อป' ยอดตก
ความวุ่นวายทางการเมืองได้สร้างผลกระทบกับผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการชุมนุม จนล่าสุดสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับลดลง ยอดขายสินค้าของฝากในหลายจังหวัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นางกนกพร ทะไกรเนตร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำเภอกันทรวิชัย จัง...
อ่านเนื้อเรื่อง
สสว. พัฒนาระบบเตือนภัย SMEs
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนมากกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนวิสาหกิจในประเทศมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,375,368 ราย โดยจัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 2,366,227 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้คือ การค้าและซ่อมบำรุง จำนวน 973,248 ราย หรือร้อยละ 41.1...
อ่านเนื้อเรื่อง
'ยโสธร'เดินหน้าเมืองเกษตรอินทรีย์
"ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดยโสธร ดังนั้นในการพัฒนาในแต่ละปี จังหวัดยโสธร ได้มุ่งมั่นให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ที่ได้ทั้งการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งได้อาหารที่ปลอดสารพิษและที่สำคัญผลที่ตามมาคือต้นทุนการผลิตต่ำแต่ได้ราคาสูง ดังนั้น ในปี 2557 นี้ทางจังหวัดยโสธรจะได้ขับเคลื่อนส่งเส...
อ่านเนื้อเรื่อง
สัมผัสวิถีชาวอีสานเที่ยวงานว่าวบุรีรัมย์
รายงานพิเศษ : by ขวัญชัย หาญประโคน

ชาวอีสานมีความคุ้นเคยกับการเล่นว่าวมาแต่โบราณกาล เช่นเดียวกันกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเดิมนั้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะจัดทำว่าว เพื่อนำมาเล่นสร้างความบันเทิงไปพร้อมๆ กับการนวดข้าว แต่ในปัจจุบันวิถีการดำรงชีพของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป เครื่องมือจักรกลการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทสูง แรงงานในภาคเกษตรลด...
อ่านเนื้อเรื่อง
ชู 'นครราชสีมา' ฮับอุตฯอาเซียนนำร่องงาน 'มหกรรมสินค้าภูมิภาค'
งานมหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมภูมิภาค (Industrial Fair) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน โดยการจัดงานในแต่ละครั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรพื้นที่จัดงานแต่ละภูมิภาคไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร แบ่งการจัดงานออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม ...
อ่านเนื้อเรื่อง
สภาอุตฯมั่นใจภาคส่งออกฟื้นตัวปี 57 ชี้เครื่องนุ่งห่มบูมยอดออเดอร์ทะลัก
ส.อ.ท. คาดปี 2557 ขาด แคลน แรงงานกว่า 4 แสนคน รวมแรงงานวิชาชีพอีกกว่า 1 แสนคน เผยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มบูม ยอด ออเดอร์ ล้นถึงกลางปีหน้า รับเศรษฐกิจตลาดหลักฟื้น จี้รัฐเร่งเจรจาเอฟทีเอไทย-ยุโรป แก้ปัญหาถูกตัดจีเอสพี ขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมออกมาตรการ...
อ่านเนื้อเรื่อง
จี้แบงก์พาณิชย์อุ้มเอสเอ็มอีเสริมสภาพคล่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงผลกระทบการเมืองเดือด ส่งผลอารมณ์การใช้จ่ายของประชาชนลดลง ฉุดยอดขายเอส เอ็มอีหล่น ก่อภาวะขาดสภาพคล่อง จี้แบงก์พาณิชย์ดูแลลูกค้าเอสเอ็มอีใกล้ชิด

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากกว่า 1 เดือนนั้น มีผลกระทบต่ออารมณ์ในการจ...
อ่านเนื้อเรื่อง
ธ.ก.ส.มึน ยุบสภา! หวั่นจำนำข้าวสะดุด
นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า โครงการรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจะหยุดชะงัก ยืนยันว่า หน่วยงานรับผิดชอบโครงการยังเดินหน้าดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม โครงการรับจำนำข้าวเปลือก รอบที่ 1 ปีการผลิต 2556/57 ที่จะสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2557 แต่รอบที่ 2 ต้องขึ้นอยู่กับนโย...
อ่านเนื้อเรื่อง
23.01 น. บอร์ด CPL ไฟเขียวบิ๊กดีลควบรวมกิจการ ‘แพงโกลิน เซฟตี้’
21.16 น. ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค มองหุ้นไทยต้นปีภาวะกระทิง
22.55 น. ทิสโก้แนะใช้โอกาสดอลลาร์ฯ พักฐาน ทยอยขายหุ้นตลาดเกิดใหม่ทำกำไร
21.20 น. คปภ.สั่งการใช้ระบบประกันภัยเยียวยาผู้ประสบภัยโดยด่วน
21.31 น. ไทยซัมซุงประกันชีวิตตั้งเป้าเบี้ยปีแรกAPEกว่า2,000ล้านบาท
22.55 น. ธอส.ตอกย้ำภาพลักษณ์ธนาคารดิจิตอล
23.04 น. 'สยามอีสต์ โซลูชั่น’ ประเมินเศรษฐกิจปี 60 ฟื้นตัว
21.18 น. TACCส่งเครื่องดื่มชูกำลัง“จั๊มพ์ สตาร์ท”บุกกัมพูชา
21.22 น. ทิสโก้มองดอลลาร์ฯพักฐานหนุนทองคำฟื้นตัว
22.54 น. กอช.แจ้งช่องทางสมัครสมาชิกผ่าน4ธนาคาร
21.28 น. มิตซูบิชิ ย้ำความมั่นใจ ด้วย“การรับประกันคุณภาพนาน”5ปี
21.40 น. บ้านไร่ระเบิดกีฬาต้านยาเสพติด
อ่านทั้งหมด >>
 
+ อันดับข่าวอ่านมากที่สุดนี้
เปิดซิงอย่างไร? ให้ประทับใจสาว"เวอร์จิ้น" ... (44984)
เช็กประจำเดือนด้วยศาสตร์จีน เตือนสุขภาพภายในหญิง ... (39936)
'โซล' น้องใหม่แจ้งเกิด จากครอบครัววิจัยทองสู่ธุรกิจขายตรง ... (36691)
เหรียญปลอดภัย"หลวงพ่อสว่าง"คุ้มภัยนายกอบจ.เมืองกล้วยไข่"สุนทร รัตนากร" ฉบับที่แล้วประเดิมตอนแรก เราพาผู้อ่านไปกระทบไหล่ทำความรู้จัก... (30949)
เซ็กซี่ระยะสุดท้าย คาสโนวี่... "บอลลูน-พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์" เคยถูกจัดอันดับยกให้เป็นเซ็กซี่สตาร์คนหนึ่งของวงการ บันเทิง เนื่องจากความน่ารักสดใส แต่ขนาดไซส์ไม่ธรรมดา... (28749)
ปิดตำนาน "บ้านเอื้ออาทร" การเคหะฯ เทขาย 2.8 แสนยูนิต ... (26311)
ผ่าแผนม็อบ “คณะเสนาธิการร่วม” รอจังหวะป่วน-ก่อวินาศกรรม ... (22471)
 

 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]