“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” เตรียมจัดงาน IP Fair 2020 ชู นวัตกรรมแห่งยุค Green New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2563

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” เตรียมจัดงาน IP Fair 2020 ชู นวัตกรรมแห่งยุค Green New Normal


"กรมทรัพย์สินทางปัญญา" เผยความพร้อมในการจัดงาน IP Fair 2020 มหกรรมที่รวบรวมผลงานและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เสวนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการแสดงผลงานผู้ชนะรางวัล IP Champion และ DIP Photo Contest เป็นต้น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยปีนี้กำหนดแนวคิด “Innovate for a green future” เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยนไปนี้นำไปสู่ยุคของ Green New Normal หรือที่เรียกว่าวิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียวโดยทุกประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญและเห็นพ้องต้องกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมฯในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจึงเตรียมจัดงาน IP Fair 2020 ภายใต้แนวคิด Innovate for a green future ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียวในระหว่างวันที่ 15–16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯเพื่อจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมายในการต่อยอดทางความคิดกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้การพัฒนาทางความคิดสู่เศรษฐกิจการค้าได้เติบโตอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลงานและการให้บริการ ได้แก่

IP Clinic : ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

IP Showcase : จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 

IP Service : ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก 10 หน่วยงาน

Business Matching : การจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า

IP Champion : จัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 และพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 

นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อสัมมนาพิเศษ ประกอบด้วย หัวข้อ

(1) พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid” 

(2) สื่อความคิดผ่านเลนส์กล้อง สะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียว 

(3) สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก : อนาคตเทคโนโลยีสีเขียว

(4) “How to ไม่ทิ้ง” วิถีชีวิตใหม่ ออกแบบอย่างไร ช่วยให้ไร้ขยะ Designing for Zero Waste for the New Normal 

(5) 40 ปี สิทธิบัตรไทยและก้าวต่อไปสู่อนาคต

(6) 2020 Korea-Thailand Copyright in the Gaming Industry Forum “คิดอย่างไรให้โดน สร้าง © เกมอย่างไรให้ดัง”

(7) ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ขายอย่างไรไม่ให้ละเมิด IP 

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ