“อิมแพ็ค” ปลื้ม อาเซียน ซัมมิท สร้างชื่อเสียง ปูทางพร้อมต้อนรับการประชุมระดับนานาชาติ ปี 2020

วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“อิมแพ็ค” ปลื้ม อาเซียน ซัมมิท สร้างชื่อเสียง ปูทางพร้อมต้อนรับการประชุมระดับนานาชาติ ปี 2020


จบลงด้วยความสำเร็จดีเยี่ยม สำหรับเวทีอาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและต้อนรับคณะผู้นำ 10 ประเทศอาเซียน รวมถึงผู้นำจากประเทศคู่ค้า ตัวแทนหน่วยงานสากล และสื่อมวลชนจากนานาประเทศกว่า 3,300 คน โดย อิมแพ็ค เมืองทองธานี สุดภาคภูมิใจเป็นปลื้มรับคำชมเชยจากทุกภาคส่วนของไทยและนานาชาติ เผยพร้อมแสดงศักยภาพสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการบริการเต็มกำลัง หวังปูทางรับงานใหญ่การประชุมใหญ่ระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนทีมอิมแพ็คที่ได้ปฏิบัติงานต้อนรับคณะกลุ่มผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 หรือ อาเซียน ซัมมิท (ASEAN SUMMIT) ซึ่งเป็นงานประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมพร้อมกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ถือเป็นเวทีที่ทำให้อาเซียนสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพสังคมและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

โดย งานอาเซียน ซัมมิท ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีผู้นำประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กัมพูชา, ไทย, บรูไน, เมียนมาร์ (พม่า), มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย พร้อมกลุ่มประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีหน่วยงานสากล ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะ และภริยา ผู้ติดตามจำนวนมาก ล้วนเป็นบุคคลสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด

สำหรับ อิมแพ็ค ในฐานะสถานที่จัดงานตระหนักถึงความปลอดภัยและความพร้อมของสถานที่รับรองการประชุมครั้งนี้อย่างมาก ได้เตรียมการล่วงหน้าในการปรับปรุงสถานที่ บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบความปลอดภัย โดยได้ประชุมหารือร่วมมือมือกับทางหน่วยงานราชการ ด้านการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ในการจัดเตรียมสถานที่ และเนื่องจากเป็นการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทางบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการเมืองทองธานี จึงได้ส่งมอบพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้กับทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงการจัดงานอาเซียนซัมมิทในพื้นที่ศูนย์ฯ ไม่มีงานแสดงสินค้า งานประชุม คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เลย เพื่อให้การดูแลการจัดงานเป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมแบ่งพื้นที่ในแต่ละอาคารอย่างชัดเจน อาทิ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม สำหรับการประชุมสำคัญของคณะผู้นำประเทศ อาคาร 4 เป็นพื้นที่พักรับรองของคณะเลขาธิการประเทศต่างๆ อาคาร 5 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอาเซียนสไตล์ อาคาร 6 พื้นที่เจรจาธุรกิจ การประชุมกลุ่มอินโด-แปซิฟิก อาคาร 7 พื้นที่รับประทานอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่คณะผู้ติดตาม อาคาร 8 เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สาธารณสุขของไทย ห้องฟินิกซ์ เป็นพื้นที่กองอำนวยการร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ของไทย

สำหรับอาคารชาเลนเจอร์ ห้องจูปิเตอร์ ถูกจัดเป็นห้องรับรองและจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับคณะภริยาผู้นำประเทศ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม ซึ่งเป็นห้องโถงหรูหรา พื้นที่รับรองและเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้นำ พร้อมภริยา ในคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 เป็นพื้นที่รับรองการทำงานของคณะสื่อมวลชนนานาชาติ ส่วนพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ ก็ถูกแบ่งบริเวณเพื่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น โรงแรมไอบิส เป็นจุดลงทะเบียนสื่อมวลชนนานาชาติ ลานจอดกลางแจ้งสำรองจอดสำหรับคณะสื่อมวลชน อาคารจอดรถในร่มแบ่งพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้นำประเทศ จอดรถของคณะเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย อีกทั้งจัดบริการรถรับส่ง ทั้งรถตู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รถกอล์ฟ รถชัตเติ้ลบัส สำหรับตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน คณะสื่อมวลชน จำนวน 10-15 คัน เวียนรับส่งรอบศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

นายพอลล์ กล่าวอีกว่า ด้วยเป็นการจัดงานระดับนานาชาติ อิมแพ็ค จึงต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่อย่างดีที่สุด เพื่อรองรับการจัดงานครั้งนี้ตามคำแนะนำของทางผู้จัดงานเพื่อให้สมเกียรติและเป็นที่ชื่นชมในสายตานานาชาติ ทั้งการปรับปรุงอาคารจัดงานอิมแพ็ค ฟอรั่ม การติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ติดตั้งระบบการสื่อสาร ซี่งอิมแพ็คร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ทรู, และ กสท โทรคมนาคม (CAT) ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดความรวดเร็ว อีกทั้งก่อนงานได้จัดการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆ อาทิ เหตุเพลิงไหม้, ระบบไฟฟ้าขัดข้อง, แก๊สรั่ว, ระบบไอทีขัดข้อง, และการข่าวสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งภายในเอง ภายใต้มาตรฐาน TIS 22300 ความปลอดภัยของศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยราชการฝึกซ้อมเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงด้วย

ในส่วนของการตกแต่งสถานที่ อิมแพ็ค ได้ปรับเปลี่ยนพรม การเสริมชุดโต๊ะ เก้าอี้ ที่หรูหรา สำหรับวีไอพี การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยความตั้งใจใส่ความเป็นไทยลงไปในทุกรายละเอียด รวมถึงการเตรียมบุคคลากรอาสาสมัครเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน จากนานาชาติ จัดบุคคลากรดูแลส่วนงานปฏิบัติการ การตกแต่งห้องจัดงานทุกห้องด้วยไม้ดอกไม้ประดับแสดงความเป็นไทยอย่างสวยงามสร้างความประทับใจ และก่อนงานจะเกิดขึ้น อิมแพ็ค ได้ประสานไปยังหน่วยงาน สำนักงาน และชุมชนรอบเมืองทองธานี ขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ โดยกำหนดเส้นทางเข้า-ออกเมืองทองธานี เพื่อความเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการบริการของ อิมแพ็ค จากชื่อเสียงและการชมเชยของหลายส่วนงานทั้งไทยและต่างประเทศเอง ความสำเร็จของการจัดงานอาเซียน ซัมมิท ครั้งนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่การเลือกประเทศไทยและ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ขององค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งทางรัฐบาลไทยและภาคเอกชนเองกำลังเจรจาเพื่อรับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2020 และปีต่อๆ ไปอีกหลายงานด้วยกัน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ