สสว.เปิดตลาดสินค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทางขยายออเดอร์ SME

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สสว.เปิดตลาดสินค้าออนไลน์ เพิ่มช่องทางขยายออเดอร์ SME


นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสานงานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการค้าขายในโลกโซเชี่ยลสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการ SME อีกหลายรายในต่างจังหวัดที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการทางตลาดในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งหาก SME เหล่านั้น เข้าใจทักษะด้านนี้อย่างถ่องแท้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สสว. จึงได้ร่วมกับ 5 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2562

“กระบวนการที่ สสว. เข้ามาช่วยเหลือ SME คือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะถูกแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตามความจำเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์ 2) ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว 3) ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การปรับปรุงเนื้อหาสินค้า การให้คำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้า”

สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ O2O ( Online to Offline) เป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ โดยเป็นการนำคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ นำจุดแข็งของร้านค้าออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงร้านค้าของผู้ประกอบการมากขึ้น

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ