“กรมการพัฒนาชุมชน” จัด “ตลาดโอทอปช้อปฟิน 5 จังหวัด” ส่งเสริมรายได้หมุนเวียนในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

“กรมการพัฒนาชุมชน” จัด “ตลาดโอทอปช้อปฟิน 5 จังหวัด” ส่งเสริมรายได้หมุนเวียนในชุมชน


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่ อดีต มาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และ ชุมชน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านการบริหาร จัดการ การผลิต การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมช่องทาง การตลาด โครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น มาร่วมแสดงและ จำหน่ายให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคได้ชม และเลือกซื้อสินค้า เพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่น ซึ่งนำไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน และ ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น จึงได้จัดงาน OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “ OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช้อปฟิน อินครบวงจร” ซึ่ง หมายถึง งานครั้งนี้จะเป็นการนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรมาอย่างดีจากทั่วประเทศ และอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่ ละจังหวัด ยกทัพรวมกันมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจุดจัดงาน ในโดมติดแอร์ ภายในงานจะตกแต่งด้วย สีสันที่เก๋ไก๋ สร้างบรรยากาศให้เสมือนตลาดครบวงจร ที่ทำให้ท่านผู้มาเยือนมีความสุขกันกับการช้อป มีความสนุกกับการชม และได้ดูโชว์ และ มีความเอร็ดอร่อยกับการชิมอาหารสุดยอดฝีมือจากต่างจังหวัด เรียกว่า “ช้อปแบบชิค ๆ ชิมแบบชิล ๆ ชมแบบชัด ๆ และโชว์แบบฟิน ๆ

โดยงาน OTOP ภูมิภาค 2562 มีการจัดงานรวมทั้งสิ้น 5 ครั้งๆ ละ 7 วัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ บริเวณถนนพุทธภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ครั้งที่ 2 วันที่ 7 –13 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา ,ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้เป็น ,ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562 ณ ลานสะพานหิน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5 วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาแพงเพชร

ทั้งนี้ ภายในงานจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว ทั่วประเทศ จำนวน 270 ราย ภายในเต็นท์โดม ขนาด ใหญ่ติดแอร์ตลอดงาน โดยการจัดแสดงสินค้า จำแนกออกเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร/ เครื่องดื่ม / เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย / ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก / สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ดังนี้ การจำหน่ายอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด 38 ราย , การสาธิตกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 4 ราย ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตทุกวัน และ พลาดไม่ได้ คือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยหากช้อปสินค้ารวมมูลค่าครบ 500 บาท สามารถนำใบเสร็จ มารับคูปองชิงโชคหนึ่งใบ เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ส่งในกล่องชิงรางวัลที่จุดประชาสัมพันธ์ ภายในงาน เพื่อ จับรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำทุกวันๆ ละ 1 เส้น และลุ้นรับจักรยานยนต์ ในวันสุดท้าย ของการจัดงานทุกจังหวัด

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ได้แก่

1.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจำหน่ายจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งครั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้ มากกว่าปี อื่น ๆ (เป้าหมาย 190 ล้านบาท) เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสถานที่จัดงาน อีกทั้งได้รับ ความเมตตาจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นสถานที่จัดงานให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เป็นกรณีพิเศษ

2.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะได้เรียนรู้รสนิยมและความต้องการของลูกค้า ที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่จัดงาน และจังหวัดใกล้เคียง แล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้าได้

3.ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงาน จะได้เลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในราคาที่เป็น ธรรม อีกทั้งหากสนใจจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ก็สามารถที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจำหน่ายในงานได้

4.จังหวัดที่เป็นพื้นที่จัดงานจะเกิดรายได้จากการที่มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 312 ราย เข้ามายังพื้นที่ ทั้งรายได้ที่เกิดจาการเช่าที่พัก ค่าอาหาร และอื่น ๆ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น

5.กรมการพัฒนาชุมชน จะได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล เชิญมาพบกับงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับภูมิภาคในบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายท้องถิ่นกับตลาดยุคใหม่ที่มีความทันสมัย ครบครันด้วยสินค้าและบริการครบวงจร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้า โอทอปคุณภาพดี ทั้งยังเป็นการสนับสนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย รวมถึงได้เรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้จากภูมิปัญญา และนวัตกรรมรวมไปถึงการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ