หลีกเลี่ยง 5 พฤติกรรมชวนกระเป๋าฉีก....ด้วยการออมเงิน

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

หลีกเลี่ยง 5 พฤติกรรมชวนกระเป๋าฉีก....ด้วยการออมเงิน


หลายคนอาจรู้สึกว่าสมัยนี้ค่ าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่สมดุลกับรายรับที่คงที่สั กเท่าไร นอกจากจะรู้สึกว่ารายได้ไม่เพี ยงพอต่อความต้องการใช้จ่าย ยังปลอบใจว่าดีเท่าไรแล้วที่ไม่ เป็นหนี้ ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่ องการออมเงินที่ดูจะเป็นไปไม่ ได้ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่า

การมีเงินออมเป็นไปไม่ได้จริ งหรือ ??

แท้จริงแล้วการแบ่งสัดส่วนรายรั บรายจ่ายและวินัยทางการเงินเป็ นพื้นฐานด้านการบริหารจัดการที่ ช่วยให้ทุกคนมีเงินเก็บได้ แต่ก่อนอื่นอาจจะต้องเริ่มต้ นสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตั วเองเสียก่อนว่าที่ไม่มีเงินเก็ บเพราะพฤติกรรมชวนกระเป๋าฉี กเหล่านี้หรือเปล่า

5 พฤติกรรมการใช้จ่ายชวนกระเป๋าฉี ก

1.เปลี่ยนของใช้เป็นว่าเล่น

การซื้อหาเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น เครื่องประดับ ไอเทมฮิตเป็นเรื่องง่าย บางครั้งเพิ่งเห็นในเว็บไซต์อี กวันยังไม่ต้องตามหาตลาดนั ดกลางวันข้างออฟฟิศก็นำมาขายแล้ ว ยิ่งราคาไม่แพงก็ไม่ต้องคิดมาก ควักกระเป๋าจ่ายได้ติดไม้ติดมื อกลับบ้านเป็นประจำ

เสื้อผ้าหลายชิ้นซื้อมาใส่ไม่กี่ ครั้งก็เลิกฮิต พอซื้อมาใหม่ก็กองทับถมไปเรื่ อยๆ ก่อนจะพบว่าเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ ไม่รู้จะใส่อะไรเพราะเต็มไปด้ วยชุดที่ไม่ค่อยได้ใส่ ดังนั้นหากทบทวนดูดีๆ แล้วจะพบว่าแท้จริงการจับจ่ายสิ นค้าแล้วได้ของใหม่มาใช้อยู่ เสมอนั้นมักไม่คุ้มกับราคาสั กเท่าไร สู้เลือกซื้อของที่มีคุณภาพใช้ แล้วดูดีในราคาเหมาะสมเพื่อที่ จะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่ าในการเก็บเล็กผสมน้อยไว้สำหรับการออมในระยะยาว

2.พุ่งเข้าใส่คำว่า SALE

ยิ่งตัวอักษร 4 ตัวนี้มีสีแดงและขนาดใหญ่มากเท่ าไรยิ่งมีพลังดึงดูดให้เดินพุ่ งเข้าไปเท่านั้น ถ้าสังเกตดีๆ จะรู้ว่าห้างสรรพสินค้าและร้ านต่างๆ ทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้ากั นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แต่การติดป้าย SALE ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้ นความสนใจของคนที่เดินผ่านได้ เสมอ แม้สุดท้ายจะพบว่าสินค้าที่ลดมี แค่ส่วนหนึ่งแถมไม่ได้ ลดราคามากเท่าไร แต่การตอกย้ำให้เห็นว่าของที่ เคยดูไว้กลับมาลดราคาอีกซ้ำๆ ก็ทำให้เคลิ้มได้เหมือนกัน ดังนั้นหากเห็นป้าย SALE จึงควรตั้งสติก่อนว่าเป็ นการลดราคาแบบไหน ถ้าตอนนี้ลดแค่ 30% สู้รอช่วงที่ลดทั้งร้านสูงสุดถึ ง 50-80% ก่อนเข้าไปดูดีกว่า

ยิ่งเดี๋ยวนี้การช้อปปิ้ งออนไลน์เป็นเรื่องง่าย แค่คลิกดูสินค้า เลือก โอน ทำได้จบเพียงไม่กี่วินาที บนโทรศัพท์มือถือ พอเห็นคำว่า SALE กระพริบเคลื่อนไหวเรียกร้องอยู่ บนจออาจจะเผลอซื้อได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คราคาก่อนด้ วยซ้ำ ดังนั้นลองเพิ่ มความรอบคอบและเปรียบเที ยบราคาก่อนซื้อก็สามารถได้ของดี ราคาถูกจริงๆ เหมือนกัน

3.มีเงินเดือนเท่าไร ใช้เท่านั้น

ประโยคว่า ใช้เงินเดือนชนเดือน ดูเหมือนจะสืบทอดมาสู่มนุษย์เงิ นเดือนทุกยุคทุกสมัยและคงส่งต่ อไปเรื่อยๆ หากไม่เริ่มต้นด้วยการจัดสรรเงิ นเดือนอย่างมีวินัย แล้วจะทำอย่างไรให้มีเงินเหลื อเก็บ

เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีเงิ นเดือนอยู่ในบัญชีที่พร้ อมกดออกมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ เท่าไร ย่อมจะกดออกมาใช้ให้พอดีในเดื อนนั้น ทันทีที่ได้เงินเดือนลองแบ่งเงิ น 10%  เก็บก่อน แล้วค่อยใช้ เปิดบัญชีเงินฝากสำหรับออม    และอีกหนึ่งบัญชีเพื่อใช้  หากสำรวจธนาคารหลายแห่งก็เริ่ มมีการออกบัญชีในรูปแบบนี้มาให้ ลูกค้าได้ใช้บริการ  อย่าง ธนาคารทีเอ็มบี  มีบัญชี ทีเอ็มบี ออล์ ฟรี  เป็นบัญชีเพื่อใช้ที่ให้คุ ณโอนต่างแบงก์ กดต่างตู้ หรือจ่ายบิลแบบฟรีค่าธรรมเนี ยมจริงๆ ไม่มีดอกจัน ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องคิดเยอะ และบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง เหมือนฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นและถอนได้ แบบบัญชีออมทรัพย์ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก และสามารถรับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก เมื่อใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครบ 5 ครั้ง จะช่วยให้เงินรายได้ (เงินเดือน) ยังถูกแบ่ง เก็บก่อน แล้วค่อยใช้   หลังจากนั้นสัญชาตญาณการอยู่ รอดจะลำดับความสำคัญว่าค่าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิ ตประจำวันบ้าง เมื่อเงินเดือนขึ้นหรือมีรายได้ เพิ่มเติมแล้วจึงคำนวณเพิ่มว่ าจะออมได้มากกว่าเดิมเท่าไร เพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะมีเงิ นเก็บอย่างคนอื่นเขาแล้ว

4. ใช้บัตรเครดิตผิดวิธี

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตถูกวิ ธีจะพบว่ามีประโยชน์และช่วยบริ หารค่าใช้จ่ายได้ แต่หากใช้บัตรเครดิตผิดวัตถุ ประสงค์หรือไม่สามารถชำระได้ ตามกำหนดย่อมเสี่ยงกับการสร้ างภาระหนี้สินได้เหมือนกัน

พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตผิดวิ ธีมีหลายประเภทตามการใช้ของแต่ ละบุคคล เช่น ใช้บัตรเครดิตกดเงินสด ใช้บัตรเครดิตหมุนเงิน ชำระยอดบัตรเครดิตขั้นต่ำ ชำระบัตรเครดิตไม่ตรงเวลา เป็นต้น เพราะสิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้ บัตรเครดิตคือค่าธรรมเนี ยมและดอกเบี้ยที่ผู้ใช้ควรศึ กษาให้ดีก่อนที่จะนำมารูดใช้เพื่ อความสะดวกสบาย

5.ใช้จ่ายเกินตัว

การสื่อสารผ่านเทคโนโลยียุคปั จจุบันที่ทุกคนสามารถแสดงความคิ ดเห็นและโพสชีวิตส่วนตัวไปสู่ กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์หรื อกระทั่งพื้นที่สาธารณะอย่างง่ ายดายแล้ว ยังได้เห็นไลฟ์สไตล์และการจับจ่ ายที่หรูหราของคนอื่นอาจกระตุ้ นให้เกิดความอยากใช้ชีวิตแบบนั้ นบ้างเหมือนกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียมี ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ เป็นอย่างมาก แน่นอนกว่าการตามไปชิมร้านใหม่ ที่ใครๆ ก็แนะนำ นั่งคาเฟ่ที่ตกแต่งสวยๆ จับจ่ายใช้สอยสินค้าตามคนอื่ นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรควบคุมตัวเองให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม โดยสามารถกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ ายเพื่อให้รางวัลกับตัวเองในลั กษณะใดบ้างเดือนละกี่ครั้ง โดยไม่ติดกับไลฟ์สไตล์หรู หราจนใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อเป็ นประจำจนเกินตัว

ดังนั้นหากมีเป้าหมายในการใช้จ่ ายในชีวิตประจำวันและเริ่มบริ หารจัดการตั้งแต่ต้นด้วยสติ  พร้อมกับคาถาที่ว่า “แบ่งเก็บแบ่งออมก่อน แล้วค่อยใช้”  คุณจะมีเงินออมได้เหมือนคนอื่ นๆได้จริง...
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ