กฟก เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

กฟก เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


การเลือกตั้งกรรมการ กฟก ผู้แทนเกษตรกร ตามที่กฎกระทรวงกำหนด สำนักงาน กฟก การเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก) มีผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน จัดตามสัดส่วนเกษตรกรสมาชิก กฟก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5,267,720 คน ภาคเหนือมีผู้แทน 5 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน และภาคใต้ 4 คน โดยวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันแรก โดยมีการรับสมัครระหว่าง 18-22 กันยายน 2566 1) ภาคเหนือรับสมัครที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 2) ภาคกลางที่สำนักงาน กฟก ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และ 4) ภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งประจำอำเภอในภูมิลำเนาที่ตนเองมีรายชื่อบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ