'รฟม. X เจนก้องไกล' เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถอัจฉริยะ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

'รฟม. X เจนก้องไกล' เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถอัจฉริยะ


'รฟม. X เจนก้องไกล' เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้แนวความคิด “Smart Parking Smart Life”
    
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจําปีงบประมาณ 2565 – 2566 ภายใต้ชื่องาน “Smart parking Smart life” โดยมี นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ผู้บริหาร รฟม. และ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ ห้อง THE MITR – TING ROOM ชั้น 5

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการลานจอดรถ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

-ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก

-ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน1)

-ลานจอดรถสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ซอยรัชดาภิเษก 6)

-ลานจอดรถสถานีพระราม 9 ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท

-ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมฯ)

-ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง

-ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี

-ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-ลานจอดรถสถานีสามย่าน

โดย รฟม. ได้นำระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ หรือ “MRTA Smart Parking” เข้ามาติดตั้ง โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการเช่น การเข้า-ออก การบันทึกส่วนลด และการเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน MRTA Parking เพื่อรองรับการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงลานจอดรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวยังมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

-ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง

-ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี

-ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-ลานจอดรถสถานีสามย่าน

พร้อมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ตามแนวคิด “Smart Parking Smart Life” และการพัฒนาพื้นที่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รฟม. ได้เปิดให้บริการที่จอดรถที่สถานีรถไฟฟ้า จำนวน 13 แห่ง ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และที่จอดรถ 4 แห่ง ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสามารถช่วยสร้างประโยชน์ในระดับชุมชน สังคมและระดับประเทศต่อไป ติดติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ