BEM ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางในงาน RRTC2023

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

BEM ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางในงาน RRTC2023


 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Rail Research and Technology Conference 2023” หรือ RRTC2023 ภายใต้ธีม “Industry – Academic Linkage” เมื่อระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย (Hub of Talents: Thailand Railway Research Network) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางที่ตอบโจทย์ความต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

    ทั้งนี้ ภายใต้กรอบทิศทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้เกิดการเชื่อมการเดินทางกับระบบการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนโลจิสติกส์ สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ทั้งด้านการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบราง ที่สามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยไปสู่ผู้ให้บริการ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมระบบรับรองมาตรฐาน ระบบการทดสอบและประเมินคุณภาพระบบราง เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาคระหว่างภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ

    โดยภายในงานมี Keynote Speakers ชั้นนำด้านระบบรางทั้งจากในและต่างประเทศ และผู้บรรยายเชิงวิชาการ (Panelist & Speaker) ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 ท่าน  ซึ่ง คุณกิติพัฒน์ สุภัคลีลากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง ของ BEM ได้บรรยายในหัวข้อ Digitalization Maintenance และมีผู้สนใจรับฟังจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Battery Train, Smart Railway Monitoring, High-Speed Rail Projects, Digital Railway & Transformation, Decarbonization, Railway Testing and Research Facilities, Rolling Stock Components เป็นต้น โดยสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง https://www.facebook.com/rtrda.thailand/videos/321927240399336/บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ