สังสรรค์เลี้ยงรุ่นนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่น 9

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

สังสรรค์เลี้ยงรุ่นนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่น 9


พล.ท.มานะพล เล็กสกุล ผอ.ศพม. กรมแพทย์ทหารบก ประธานรุ่น วพม.รุ่น 9 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์อาจารย์แพทย์ โดยมี พล.อ.สิรรุจน์ สกุลณมรรคา พล.อ.อ.พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒน์พงษ์ และ พ.อ.(พ) กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา ร่วมงาน นับเป็นรุ่นที่ยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง จัดงานเมื่อใดเพื่อน ๆ มาร่วมกันอย่างคับคั่งทุกครั้ง นับเป็นรุ่นที่มีอาจารย์แพทย์เก่งหาตัวจับยาก ที่ร้านเลชาเลต์ กรุงเทพฯบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ