“คาโอ” ผนึก กทม. จัดโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ดูแลสุขอนามัยในเด็ก

วันอังคารที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2566

“คาโอ” ผนึก กทม. จัดโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ดูแลสุขอนามัยในเด็ก


บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา เปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” มุ่งรณรงค์ให้เกิดการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็ก และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เกิดจากการสัมผัสพื้นผิวที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมฯ เปิดตัวครั้งแรกที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเปิดงาน

ยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่คาโอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้คนดูแลสุขภาพอนามัย และความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโรค ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด Kirei—Making Life Beautiful สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ “เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ชูกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์และมาจิคลีน มุ่งดูแลสุขอนามัย ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นผิวสัมผัสร่วม เพื่อลดการระบาดและการติดต่อของโรคมือเท้าปาก และโรคต่างๆ ในกลุ่มเด็ก ซึ่งพบว่าแหล่งที่มีการแพร่ระบาดมากจะเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของคนหนาแน่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมตัวกันจำนวนมาก และมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน โดยการระบาดของโรคจะพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย”

สำหรับโครงการนี้ คาโอได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานเปิดตัว “โครงการเสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทางคาโอเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว รวมทั้งยังมีการเชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน บริเวณพื้นที่สัมผัสร่วม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น รวมถึงลานอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

คาโอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดปลอดเชื้อ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำความสะอาด การกำจัดเชื้อโรคในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีการสะสมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กได้” นายยูจิ ชิมิซึ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ “โครงการเสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน” ได้ดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร และจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน แบคทีเรีย คิวเลอร์ ให้แก่ 100 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างสุขอนามัยพื้นฐานที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ