กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำองค์กรด้านการเรียนรู้ รับรางวัลองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจประกันดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำผู้นำองค์กรด้านการเรียนรู้ รับรางวัลองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจประกันดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนขวา) รับรางวัล 2023 Education Achievement Awards หรือ รางวัลองค์กรสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจประกันดีเด่น จากสมาคม Life Office Management Association (LOMA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทย ของสถาบัน LIMRA LOMA (คนซ้าย) ให้เกียรติมอบรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ถนนพระราม 9

รางวัล Education Achievement Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเรียนรู้ การพัฒนาที่แสดงให้เห็นว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งมั่นในการเป็น Learning Organization ที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งตอกย้ำนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ