กรุงเทพประกันภัย สนับสนุนงาน Bangkok Pride 2023 เคารพสิทธิ ความหลากหลายและเท่าเทียม

วันพุธที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กรุงเทพประกันภัย สนับสนุนงาน Bangkok Pride 2023 เคารพสิทธิ ความหลากหลายและเท่าเทียม


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงาน Bangkok Pride 2023 ที่มีสีสันขบวนพาเหรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องในเดือนแห่งสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBTQIAN+ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Gender เพื่อเฉลิมฉลองเเละเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น การรับรองเพศสภาพ การสมรสเท่าเทียม เเละสวัสดิการด้านสุขภาพที่เข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยกรุงเทพประกันภัย เคารพสิทธิมนุษยชนเเละความเเตกต่างของเเต่ละบุคคล ให้ความสำคัญด้านสิทธิ เสรีภาพเเละเปิดกว้างด้านความหลากหลาย บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมเเละเท่าเทียม พร้อมสร้างการรับรู้ด้านความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะสนับสนุนงาน Bangkok Pride ดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดทำน้ำดื่มลายพิเศษสำหรับเดือน Pride Month เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่คู่ค้า ลูกค้า และประชาชนทั่วไป รวมถึงนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน ด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อส่งเสริมสังคมรอบด้าน ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสมดุลเเละยั่งยืนบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ