PPPGC มอบน้ำดื่มในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

PPPGC มอบน้ำดื่มในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน


นายวิศรุธ เพ็งสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย มอบน้ำดื่ม “มีสุข” จำนวน 50 แพ็ค ให้กับ นายณธกร เต็มชยกุล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพานน้อย และนายวัฒนชัย ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการและความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งสีเสียด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ