รฟม. ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติกอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รฟม. ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติกอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน


รฟม. ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดจุดรับขยะพลาสติก จำนวน 2 จุด ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re – Life Recycle) 

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนางชุตินาถ  กาญจนกุล รองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา ได้ร่วมกันเปิดจุดรับขยะพลาสติก เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re – Life Recycle) ของมูลนิธิกระจกเงา บริเวณอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สถานีลาดพร้าว โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการคัดแยกขยะโดยคนชราหรือคนไร้บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนชราและคนไร้บ้าน

นอกจากนี้ รฟม. ยังจัดให้มีจุดรับบริจาคอีก 1 จุด ณ บริเวณอาคารจรแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) สถานีแยกนนทบุรี 1 ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร และประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะพลาสติกมาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ