สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มพุ่ง!

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มพุ่ง!


นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 35.69 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 1.29 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 - 5.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 32.50-33.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 30.55 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.99 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประมาณ 284,341 ตัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 100,903 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 90.57 ล้านลิตร ลดลงจากเดือน ม.ค.66 เท่ากับ 6.73 ล้านลิตร

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2566 ของประเทศไทยนั้น มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 18.56 ในเดือนมีนาคม 2566 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 327,842 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.19 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 196,541 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 149,024 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 83,180 ตัน ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 68.13 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 ประมาณ 0.72 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 4.59 ล้านลิตรต่อวัน สูงกว่าเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 0.02 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.68 ล้านลิตรต่อวัน ต่ำกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 0.38 ล้านลิตรต่อวัน

ส่วนราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 29.01 บาทต่อลิตร โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน โดยปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพิ่มประมาณการผลิตขึ้น ในส่วนของราคากากน้ำตาลยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตจริงในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.95 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตลดลงจากเดือนก่อน 0.81 ล้านลิตรต่อวัน จากปริมาณมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้โรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ