“เรือนจำนนท์” ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง สร้างงาน-มีรายได้ พึ่งพาตนเองเลี้ยงครอบครัว ลดทำผิดซ้ำ คืนคนดีสู่สังคม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

“เรือนจำนนท์” ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง สร้างงาน-มีรายได้ พึ่งพาตนเองเลี้ยงครอบครัว ลดทำผิดซ้ำ คืนคนดีสู่สังคม


กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ การประปานครหลวง ฝึกอาชีพช่างประปาสำหรับผู้ต้องขัง เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ สร้างงาน มีรายได้พึ่งพาตนเองเลี้ยงครอบครัว ลดกลับไปทำผิดซ้ำ ตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคม

นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่างประปาเพื่อประชาชนสำหรับผู้ต้องขัง พร้อมด้วย นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง และทีมวิทยากรจากการประปานครหลวง โดยมี นายวินัย แสงเขียว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้งาน สามารถสร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเองเลี้ยงครอบครัว ลดการกลับไปทำผิดซ้ำ ตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคมบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ