ผบ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 20

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผบ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 20


พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ มีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทะเล และการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่น ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและสถาบันต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย รวมทั้งจัดการสัมมานาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเรือ

ในปีนี้มีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ารับการอบรม จำนวน 113 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทร. ข้าราชการจากเหล่าทัพต่าง ๆ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับชั้นยศนาวาเอกถึงนาวาเอกพิเศษ หรือเทียบเท่า จำนวน 21 นาย ข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน และนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวน 84 คน โดยมีระยะเวลาการเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ