โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๙

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๙


บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมปลูกจิตสำนึก และบ่มเพาะคุณธรรมอันดี มีจริยธรรมภายในจิตใจของยุวชนและสังคมไทย ร่วมอนุโมทนามหาบุญสนับสนุนมอบสวัสดิการความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลแก่สามเณรทั้ง ๑๒ รูป เพื่อสร้างความอุ่นใจ กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๙ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ติดตามชมเรียลลิตี้ธรรมะสนุก มุ่งเน้นการขัดเกลากายและใจ เพิ่มพูนปัญญาตามหลัก “ไตรสิกขา” เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่พุทธธรรมได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonkบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ