กรมเจ้าท่า ชี้แจงข้อร้องเรียนพร้อมปรับปรุงรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสักระยะที่ 2 ตอนที่ 2 จังหวัดอยุธยา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

กรมเจ้าท่า ชี้แจงข้อร้องเรียนพร้อมปรับปรุงรูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสักระยะที่ 2 ตอนที่ 2 จังหวัดอยุธยา


ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับเปิดเวทีรับฟังความเห็นชาวบ้าน เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสักระยะ2 ตอนที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของกรมเจ้าท่า โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขรูปแบบเขื่อนโดยใช้ชีตไพล์ และความสูงของแนวสันเขื่อน รวมทั้งการออกแบบไม่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่นั้น

กรมเจ้าท่า ขอชี้แจงดังนี้ เขื่อนตามโครงการฯ ดังกล่าว มีโครงสร้างลักษณะเป็นการตอกเสาเข็มชีตไพล์เหล็ก เป็นโครงสร้างหลักในการป้องกันตลิ่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บนสันเขื่อน ความยาว 2400 เมตร วงเงินงบประมาณ 515 ล้านบาท โดยในขั้นการศึกษาและช่วงออกแบบได้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดธรรมนิยม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรูปของเขื่อนดังกล่าว กรมเจ้าท่า ได้มีการปรับปรุงรูปแบบแก้ไขโครงการ

ซึ่งได้มีการปรับลดความสูงสันเขื่อน และรูปแบบบันไดสำหรับการขึ้นลง ให้สอดคล้องกับการใช้งานของพื้นที่โดยโครงสร้างหลักยังคงเดิม ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการปรุงปรับรูปแบบ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสักระยะ2 ตอนที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งรูปแบบให้กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไปประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เมื่อได้ข้อยุติแล้ว กรมเจ้าท่า จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ