“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” เปิดโครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (SOPs)

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” เปิดโครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (SOPs)


นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พร้อมด้วย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา โดยมี อาจารย์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย , อาจารย์ ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ และคณะทำงานอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา โฮเทล จังหวัดชลบุรี

นายอายุตม์ กล่าวว่า โครงการสัมมนาการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกองพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อรวบรวมเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPs ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย สำหรับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีทิศทางเดียวกันตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการจัดโครงการดังกล่าวมีเนื้อหาการบรรยายว่าด้วยเรื่อง นโยบายการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการส่งต่อผู้พ้นโทษ ลดการกระทำผิดซ้ำ พร้อมจัดทำ Workshop How To การร่วมคิดร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

“ปัจจุบันโลกมีการวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กรมราชทัณฑ์ จึงได้มีการพัฒนากระบวนการต่างๆ ในการควบคุมและแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย อันเป็นภารกิจของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน และไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ อีกทั้ง การจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPs ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จะสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเรือนจำและทัณฑสถานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป” นายอายุตม์ กล่าวบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ