SPC Sahapat เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า หวังช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

SPC Sahapat เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า หวังช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน


SPC Sahapat เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า ตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก เดือนละ 1,000 – 2,000 ขวด ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปผลิตชุด PPE เล็งต่อยอดเปิดรับพลาสติก “ยืด-หด” เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หวังร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา SPC ได้มุ่งสร้างจิตสำนึกและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Green PLEASE by SPC” และตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อปลายปี 2564 ทาง SPC ได้รวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” และ YOUเทิร์น” ได้ถึง 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตชุด PPE เพื่อเป็นเสื้อเกราะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ จำนวน 550 ชุด

SPC ยังคงเดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกใส PET ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ล่าสุด SPC ได้มอบขวดจำนวน 13,300 ขวด หรือ 200 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับโครงการ มือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด” เพื่อนำขวดไปผลิตเป็นชุด PPE ให้แก่พนักงานรักษาความสะอาดสวมใส่ตอนปฏิบัติหน้าที่ โดยการผลิต 1 ชุด ใช้ขวด จำนวน 42 ขวด ขวดพลาสติกที่บริจาคทั้งหมดสามารถผลิตชุดเรืองแสงให้พนักงานทำความสะอาดได้ จำนวน 316 ชุด” นางชัยลดา กล่าว

อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการ “Green PLEASE by SPC” นอกจากการรวบรวมขวดพลาสติกใส PET แล้ว จะเปิดรับพลาสติก “ยืด-หด” เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

นางชัยลดา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ “Green PLEASE by SPC” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นชุดปกป้องพี่ไม้กวาด (ชุดเรืองแสง)  แบบใช้ซ้ำได้ โดยในโครงการนี้ SPC ได้จัดตั้งตู้คัดแยกขวดพลาสติกให้พนักงานสามารถแยกส่วนขวด ฝา และฉลากของขวดเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลเริ่มจากภายในบริษัทของเรา ซึ่งตั้งเป้าหมาย เดือนละ 1,000 - 2,000 ขวด และรวบรวมส่งต่อให้โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ