DEXON ขึ้นเหนือโรดโชว์ จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

DEXON ขึ้นเหนือโรดโชว์ จ.เชียงใหม่


นายสมชาย มโนภินิเวศ (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริษัท นางมัลลิกา แก่กล้า (คนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON พร้อมด้วยนายวิชา โตมานะ (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ นายสมภพ เล็งเลิศผล (คนที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เป็นการเรียกความเชื่อมั่น ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 123.18 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นผู้นำธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity) โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ