“กรมราง” ร่วมหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของไทย

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

“กรมราง” ร่วมหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของไทย


นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เกี่ยวกับเพื่อหารือแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดย ESCAP เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งมั่นที่จะลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) ของรูปแบบการขนส่งทางราง โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแบตเตอรี่ และพลังงานเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน ในการขยายโครงข่ายระบบรางให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มากขึ้น พร้อมไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินรถ การซ่อมบำรุง และการก่อสร้าง

ในการประชุมดังกล่าว Mr.Marcelo Blumenfeld ผู้เชี่ยวชาญจาก Center for Railway Research and Education University of Birmingham ได้นำเสนอแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานในอนาคตที่ยั่งยืนของระบบรางในประเทศไทย

นายอธิภู กล่าวว่า "การหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางรางของประเทศไทย เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญใน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับการลดคาร์บอนในระบบรางของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญที่จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับภาคการขนส่งทางรางในประเทศไทย”บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ