“เรือนจำกลางชลบุรี” จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังตามหลักศาสนา

วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“เรือนจำกลางชลบุรี” จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังตามหลักศาสนา


ด้วยนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังตามหลักศาสนา เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถปรับสภาพจิตใจ ทัศนคติและพฤติกรรม สำนึกในความผิดของตนและพร้อมกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

ที่เรือนจำกลางชลบุรี แดน 4 (บุษราคัม) นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ได้มอบหมายให้ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้นิมนต์พระสงฆ์เทศนาธรรมให้แก่ผู้ต้องขังทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ โดยมี นายจิรวัฒน์ เต็มสอาด ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฎิบัติ เป็นประธานฯ และนางสาวสุดา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสมุห์ยงยุทธ ธิตะสัทโธ รองเจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร เข้ามาเทศนาธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 1,009 คนบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ