“ศักดิ์สยาม” ร่วมหารือกับบริษัท PSA International Pte Ltd.

วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“ศักดิ์สยาม” ร่วมหารือกับบริษัท PSA International Pte Ltd.


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับนายตัน จง เหม่ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ PSA International Pte Ltd. และคณะผู้บริหาร ในการหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่าเรือ การขนส่งทางน้ำของประเทศไทย และโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือของสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย ณ โรงแรม The Okura Prestige กรุงเทพฯ

PSA International (PSA) เป็นท่าเรือชั้นนำของโลกที่ให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรและมีเครือข่ายการให้บริการมากกว่า 255 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2564 มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าที่ประกอบการโดย PSA ทั่วโลก ถึง 91.5 ล้านทีอียู จัดเป็นท่าเรือที่มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยและสิงคโปร์ และหารือถึงแนวทางความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นประเด็นสำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการขนส่งหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) การพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่หลังท่าและกิจกรรมหลังท่าที่ส่งเสริมศักยภาพของท่าเรือ  การพัฒนาระบบดิจิทัล  ท่าเรืออัตโนมัติ และท่าเรือสีเขียว (Green Port) เป็นต้น

จากการหารือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางของการพัฒนาท่าเรือในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก ทั้งการพัฒนาท่าเรืออัตโนมัติที่ทันสมัย การพัฒนาระบบดิจิทัลเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดตั้ง ICD ท่าเรือบก (Dry Port) และท่าเรือชายฝั่ง เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศ เพิ่มบทบาทการเป็นท่าเรือ Gateway ที่สำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็น Green Supply Chain ของประเทศต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ