คลัง จับมือ 4 สถาบันการเงินรัฐ สัญจรภาคใต้ จัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ครั้งที่ 5 จ.สงขลา วันที่ 27-29 ม.ค. นี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

คลัง จับมือ 4 สถาบันการเงินรัฐ สัญจรภาคใต้ จัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ครั้งที่ 5 จ.สงขลา วันที่ 27-29 ม.ค. นี้


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมแก้หนี้ที่ผ่านมามีลูกหนี้ที่ลงทะเบียนจำนวน 4.5 แสนราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยปัจจุบันลูกหนี้ราว 50% ของที่ลงทะเบียน อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขหนี้

อีกทั้งขณะนี้การฟื้นตัวของรายได้ประชาชนปัจจุบันในแง่ของโรงงาน ภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาทำงาน รวมถึงมีโอที ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวได้ดี สะท้อนจากอัตราการเข้าพักของโรงแรมขึ้นมาที่ระดับ 80% และภาคการเกษตร โดยสินค้าเกษตรราคาฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความมั่นใจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรายได้ประชาชนปรับตัวดีขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งคลายปัญหาภาระหนี้ของประชาชนกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 โดยภายในงาน มีให้บริการคำปรึกษาทางการเงินผ่านมาตรการดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนแบบครบวงจร ควบคู่กับการเติมความรู้ เติมทุน ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพร้อมแคมเปญโปรโมชันพิเศษกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมากมาย

สำหรับงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจรครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยนำสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย รวมถึงส่วนงานต่างๆ หลายภาคส่วนจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระการผ่อนชำระ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดอัตรากำไรสำหรับลูกหนี้ไอแบงก์ การขยายเวลาการชำระหนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ การตัดเงินต้นเพิ่มเติม โดยครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ลูกหนี้บัตรเครดิต ฯลฯ ควบคู่กับการให้คำปรึกษาทางการเงิน การเติมองค์ความรู้ในการฟื้นฟูอาชีพเดิม การสร้างอาชีพเสริม อาชีพใหม่ และการเติมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตรากำไรพิเศษสำหรับลูกหนี้ไอแบงก์และเงื่อนไขที่ผ่อนปรน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ หรือเข้าร่วมปรึกษาภายในงานได้ตลอดทั้ง 3 วันบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ