ทช. เผยถนน Thailand Riviera คืบหน้า กว่า 70 % คาดแล้วเสร็จ มิ.ย. 66

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ทช. เผยถนน Thailand Riviera คืบหน้า กว่า 70 % คาดแล้วเสร็จ มิ.ย. 66


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ตลอดจนอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน  ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยทำการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เลียบตามแนวชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบสงขลา บริเวณ อำเภอระโนด ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 10+655

อำเภอกระแสสินธุ์ รวมระยะทาง 10.655 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 - 2.5 เมตร พร้อมขยายความกว้างของสะพาน จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รางระบายน้ำ ทางเท้าบริเวณชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 124 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จ จะช่วยยกระดับโครงข่ายสายทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานของจังหวัดและภูมิภาค รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้แหล่งใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ที่สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรของถนน ทล.408 ในกรณีฉุกเฉิน หรือในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบดอัดชั้นพื้นทาง ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต และดำเนินการงานอำนวยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ