“UNODC ROSEAP” มอบสุขภัณฑ์ สำหรับปรับปรุงห้องสุขาในเรือนนอนผู้ต้องขัง

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“UNODC ROSEAP” มอบสุขภัณฑ์ สำหรับปรับปรุงห้องสุขาในเรือนนอนผู้ต้องขัง


 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานรับมอบสุขภัณฑ์ 2,700 ชุด สำหรับปรับปรุงห้องสุขาในเรือนนอนผู้ต้องขัง จาก Mr. Naoki Sugano เจ้าหน้าที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (UNODC ROSEAP) โดยมี นายสิทธิ สุธีวงค์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ และ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ร่วมรับมอบ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศยังคงเกินอัตราความจุที่ควรเป็น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ในเรือนจำมีความแออัด ทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมภายในเรือนจำ และอาจก่อให้เกิดโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ง่าย โดยปัจจัยพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลนั้น ต้องคำนึงถึงสุขภาวะของผู้ต้องขังภายในเรือนจำเป็นสำคัญ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับสุขภัณฑ์สุขา ซึ่งต้องมีความสะอาด มีสถานที่อากาศถ่ายเท และสุขภัณฑ์เพียงพอต่อจำนวนของผู้ต้องขัง ที่จะส่งผลให้สามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะสามารถเอื้อต่อการมีสุขภาพกายและจิตที่ดีของผู้ต้องขังได้อีกทาง

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับมอบสุขภัณฑ์ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาวะภายในเรือนจำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีสุขอนามัยที่ดีได้รับการพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์จึงขอขอบคุณ Mr. Naoki Sugano และคณะเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ที่ได้ให้การสนับสนุนสุขภัณฑ์ จำนวน 2,700 ชุด สำหรับปรับปรุงห้องสุขาในเรือนนอนผู้ต้องขัง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่สมควรที่พึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง และยังจะมีส่วนพัฒนาสุขภาพกายและจิตที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษต่อไปด้วยบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ