“อาลีบาบา กรุ๊ป” ประกาศผลประกอบการไตรมาสเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

“อาลีบาบา กรุ๊ป” ประกาศผลประกอบการไตรมาสเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2565


อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง (NYSE: BABA และ HKEX: 9988, “อาลีบาบา” หรือ “อาลีบาบา กรุ๊ป”) ประกาศผลประกอบการทางการเงิน สำหรับไตรมาสเดือนกันยายน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

แดเนียล จาง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า "เรายังคงส่งมอบผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมา แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมระดับมหภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่นของธุรกิจ และความไว้วางจากลูกค้าที่มีต่อเรา อย่างไม่มีองค์กรใดเทียบได้"

“ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิทัศน์ของโลก ยิ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการสร้างขีดความสามารถ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงสำหรับทั้งลูกค้าและองค์กรของเราในระยะยาว  ซึ่งความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของอาลีบาบาช่วยให้เราสามารถพัฒนาองค์กรมาได้อย่างต่อเนื่องตลอด 23 ปีที่ผ่านมา และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของอาลีบาบา”

ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่เราสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ที่ดี ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้จะต้องเผชิญกับผลกระทบจากอุปสงค์การบริโภคในช่วงหลังการฟื้นตัวของโควิด-19 ในประเทศจีน และสถานการณ์การค้าข้ามพรมแดนที่ชะลอตัวลง เนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นและความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ” ซู หง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เรายังคงยึดวิธีการบริหารงานโดยพิจารณาองค์ประกอบจากทุกมิติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการจัดการต้นทุนทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITA) ที่ปรับแล้ว โตขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ด้วยสถานะเงินสดสุทธิและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง เราจึงได้ซื้อหุ้นคืนราว 1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน วงเงิน 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ที่เราได้ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการของเราได้อนุมัติให้มีการขยายโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2568”

ผลประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจจากไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายได้ (Revenue) อยู่ที่ 207,176 ล้านหยวน (29,124 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการดำเนินงาน (Income from operations) อยู่ที่ 25,137 ล้านหยวน (3,534 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITA) ที่ปรับแล้ว และการลดลงของรายจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยเราได้แยกรายจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ออกจากการวัดผลแบบ non-GAAP ของเรา สำหรับ กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITA) ที่ปรับแล้ว ซึ่งเป็นการวัดผลแบบ non-GAAP นั้น ขยับเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 36,164 ล้านหยวน (5,084 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ (Net loss attributable to ordinary shareholders) อยู่ที่ 20,561 ล้านหยวน (2,890 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่ การขาดทุนสุทธิ (Net loss) อยู่ที่ 22,467 ล้านหยวน (3,158 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 3,377 ล้านหยวน ในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนสุทธิที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนในตราสารทุนของเราในตลาดสาธารณะ และการลดลงของส่วนแบ่งตามส่วนได้ส่วนเสียของผู้ลงทุน โดยส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยการเพิ่มกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITA) ที่ปรับแล้ว ทั้งนี้ เราไม่นับรวมกำไรหรือการขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเงินลงทุนของเรา จากการวัดผลแบบ non-GAAP ขณะที่รายได้สุทธิ (net income) แบบ non-GAAP อยู่ที่ 33,820 ล้านหยวน (4,754 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การขาดทุนต่อหุ้นที่ปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐ (Diluted loss per ADS) เท่ากับ 7.77 หยวน (1.09 เหรียญสหรัฐ) และการขาดทุนต่อหุ้นที่ปรับลด (Diluted loss per share) เท่ากับ 0.97 หยวน (0.14 เหรียญสหรัฐ หรือ 1.07 เหรียญฮ่องกง) ขณะที่ กำไรต่อหุ้นที่ปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐ คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per ADS) อยู่ที่ 12.92 หยวน (1.82 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นที่ปรับลด คำนวณแบบ non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per share)  เท่ากับ 1.61 หยวน (0.23 เหรียญสหรัฐหรือ 1.78 เหรียญฮ่องกง) เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน (Net cash provided by operating activities) อยู่ที่ 47,112 ล้านหยวน (6,623 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับ 35,830 ล้านหยวน ในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องแบบ non-GAAP อยู่ที่ 35,709 ล้านหยวน (5,020 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเปรียบเทียบกับ 22,239 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ