อีกครั้งกับการใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ สัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

อีกครั้งกับการใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ สัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2565


อีกครั้งกับการใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ สัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2565 "Building Inclusive Communities for All การอยู่ร่วมกัน กับชุมชนสำหรับคนหูหนวก"

เนื่องด้วยทางสหพันธ์คนหูหนวกของโลก ประกาศให้สัปดาห์สุดท้ายของ เดือนกันยายนของทุกปีเป็นงานสัปดาห์หูหนวกโลก เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก แต่ละประเทศ ได้ร่วมการจัดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันทั่วโลก

ในปีนี้ทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดงานสัปดาห์หูหนวกโลกประจำ  ปี 2565 ในหัวข้อ Building Inclusive Communities for All การอยู่ร่วมกัน กับชุมชนสำหรับคนหูหนวก ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าห้าง สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่ง ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ   เพื่อเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง ลดความเหลื่อมล้ำขจัดการเลือกปฏิบัติและสร้างโอกาสคนหูหนวก เข้าถึงสิทธิ และบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมคนทั่วไปในสังคม ภายในงานยังมี การจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์มากมาย อาทิ  ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อคนหูหนวก , การแสดงชุด“เอกลักษณ์ไทย” จากน้องๆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม,  การบรรยาย เรื่อง การจ้างงานคนหูหนวกตามมาตรา 33,  การเสวนาหัวข้อ “การอยู่ร่วมกับชุมชนสำหรับคนหูหนวกในทุกมิติ”, แฟชั่นโชว์การแต่งกายประจำท้องถิ่น, การออกบูธแสดงผลงานความสามารถด้านอาชีพ และศักยภาพคนหูหนวก, บูธกิจกรรมการเล่นเกมส์ถามตอบเกี่ยวกับคนหูหนวก นอกจากนี้ยังมีสินค้า และผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้ประกอบการคนหูหนวกทั่วประเทศมาจำหน่าย ภายในงานอีกด้วย

“ร่วมไปกับทุกมิติของการสื่อสารภาษามือ แค่คุณลองใช้ใจสัมผัส สื่อสารด้วยความเข้าใจ เข้ามาเรียนรู้ภาษามือกับพวกเรา แล้วคุณจะเข้าใจว่า ความเท่าเทียมในการสื่อสารเป็นอย่างไร”บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ