บีทีเอส ลุยติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ “Biozone” ฆ่าเชื้อไวรัส - แบคทีเรีย เพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

บีทีเอส ลุยติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ “Biozone” ฆ่าเชื้อไวรัส - แบคทีเรีย เพิ่มความอุ่นใจในทุกการเดินทาง


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารบีทีเอส โดยจะทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรค “Biozone” ภายในขบวนรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 98 ขบวน ซึ่งมีเทคโนโลยีโดดเด่นในการใช้แสงยูวีที่มีช่วงความยาวคลื่นกว้าง (Broad-Spectrum UV) ที่มีคุณสมบัติกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สิ่งปนเปื้อน กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.9% ส่งผลทำให้คุณภาพอากาศบริสุทธิ์ขึ้นปลอดภัยต่อสุขภาพปราศจากการใช้สารเคมี 

ทั้งนี้เครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรค “Biozone” ได้ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ "Biozone" ในการฟอกอากาศ ซึ่งอาศัยหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างเเสงยูวีเพื่อสร้าง PhotoPlasma จึงสามารถเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอากาศ โดยเทคโนโลยี PhotoPlasma ที่ถูกสร้างขึ้นจากโมเลกุลน้ำในอากาศ ภายใต้
การกระตุ้นด้วยพลังงานแสงจากหลอด UVC ที่มีความยาวคลื่นพิเศษของ "Biozone"

ซึ่ง PhotoPlasma ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกกระจายออกมานอกตัวเครื่องเพื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโมเลกุลของเชื้อโรค และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ลอยอยู่ในอากาศ หรือติดฝังแน่นอยู่ตามพื้นผิว สัมผัส สามารถทำลายโครงสร้างโมเลกุลของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโต และลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากในการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ทั้งในอากาศ และ บนพื้นผิวต่าง ๆ และยังสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้โดยสาร 

นอกจากนี้เครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรค “Biozone” ยังได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันต่างๆ อาทิ ผ่านการทดลองในห้องแลบที่ได้รับการรับรองจาก USDA, ห้องแล็บวิเคราะห์ตรี-เทค, มหาวิทยาลัย เพนน์ สเตท (สาขาชีววิทยา) Environmental Industry International Inc. และ Envirogen International Testing Laboratory รวมถึงยังผ่านการทดสอบจากประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส H5N1 ได้มากกว่า 99.9%

นอกจากนี้ เทคโนโลยีของ “Biozone” ยังได้ผ่านการทดสอบจากสถาบันในประเทศ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการรับรองจาก รศ. ดร. นสพ. พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี (CEAR) หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ว่าสามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศและพื้นผิวถึง 99.9%  โดยบริษัทฯ จะทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรค “Biozone” ให้ครบทุกขบวนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้บีทีเอสสามารถส่งมอบอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ และสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้โดยสารทุกท่าน

อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งบริเวณพื้นที่สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เช่น ในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิด – 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในสถานี และขบวนรถไฟฟ้า พร้อมกับตั้งจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดการเดินทางบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ