เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน514.30 เมกะวัตต์ พร้อมรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ซึ่งเอ็กโกถือหุ้น 25% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็น 1.49 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือคิดเป็น 40.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี”

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (Reservoir) ประกอบด้วยกังหันผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 514.30 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จำนวน 130.80 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 27 ปี

“ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 30% ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

 

 บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ