“ราชทัณฑ์” จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ราชทัณฑ์” จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”


กรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โดยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง เสร็จแล้วจึงปล่อยแถวจิตอาสา เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบกรมราชทัณฑ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาการบริจาคโลหิต โดยมีภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการอีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกรมราชทัณฑ์ ขอมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคมต่อไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ