“เบเยอร์” ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

“เบเยอร์” ร่วมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14


อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรมรักษ์โลกรักคุณ มอบผลิตภัณฑ์สีให้กับผู้แทนนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14 มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ตามนโยบายของโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและชุมชน ควบคู่กับการประกอบธุรกิจสีที่ให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดมาบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ