อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นำคณะถวายสัตย์เป็นขรก.ที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นำคณะถวายสัตย์เป็นขรก.ที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10”


นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ออนไลน์) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ