กระจายวัคซีนสู่ชายแดน

วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กระจายวัคซีนสู่ชายแดน


อติยา อาวัชนาการ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน)หรือ PRINC เป็นประธานส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา 5,010 โดส ร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ แม่สอด (ในเครือเซ็นทรัล) ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ในโครงการร่วมมือกัน ระหว่าง PRINC และกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับคนในชุมชนคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และใกล้เคียง โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เป็นผู้แทนรับมอบ บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ