ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด “Speech Day”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด “Speech Day”


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “Speech Day” ในโครงการ "SET SE201 for Corp." รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารบจ. ด้านความยั่งยืน ได้นำเสนอแผนงานเพื่อยกระดับโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR สู่การทำงานอย่างยั่งยืน เชื่อมเข้าไปใน Value Chain ของธุรกิจ และต่อยอดการสร้าง Social Enterprise เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ  ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี และ คุณสฤณี อาชวนันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมให้ข้อเสนอแนะ บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ