AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

AA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทยAA&P บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย ผ่านการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า 30,000 ล้านบาท ใน 3 ปี 

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  หรือ AA&P โดยคุณพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จัดการ นำทีมนักการเงินรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย ด้วยกลยุทธ์และการระดมทุนผ่านนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

AA&P เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีจุดเด่นด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทจดทะเบียนฯ และบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับพื้นฐานของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา AA&P จึงแตกต่างด้วยความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้อย่างเหมาะสม

คุณพรพุทธ เปิดเผยวิสัยทัศน์ว่า “ปัจจุบัน คนไทยมีเงินฝากในธนาคารกว่า 15 ล้านล้านบาท ในขณะที่ GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของประเทศเรา แต่ก็น่าเสียดายโอกาส หากเม็ดเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำออกมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย AA&P จึงขอเป็นผู้นำในการผลักดันให้คนไทยหันมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ ส่วนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ก็สามารถนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้สู่ฐานราก และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

ตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า 30,000 ล้านบาท ใน 3 ปี 

AA&P เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับบริการที่เป็นมากกว่าแค่ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ด้วยบริการจัดทำแผนกลยุทธ์ในตลาดทุน (Capital Market Strategy) และความร่วมมือในฐานะพาร์ทเนอร์คู่คิดทางการเงินกับบริษัทจดทะเบียน (Strategic Financial Partner) ตั้งเป้าหมายผลักดันการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ (CB)” ที่จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนและสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย

“หุ้นกู้แปลงสภาพ (CB)” เป็นเครื่องมือทางการเงินตัวใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ส่วนตัวนักลงทุนเองก็ยังได้ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เอาชนะเงินเฟ้อ และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้นหากมูลค่าตลาดของบริษัทที่ออก CB เติบโตในอนาคต เรียกได้ว่า Win-Win กันทั้งสองฝ่าย  

AA&P จึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่โดดเด่นด้วยบริการ อาศัยโอกาสของการเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับวงการวาณิชธนกิจไทย เป็นคู่คิดทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียน และแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย 

ภายใน 3 ปี นับจากนี้ AA&P วางเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าตลาด CB ให้ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียน และสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย ให้คนไทยหันมาลงทุนในแบบที่ผลตอบแทนมากขึ้น เกิดเม็ดเงินกระจายสู่ฐานราก เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ