KTAMส่ง 'กอง KT-Luxury' เสิร์ฟนลท.- ขายIPO18-25พ.ค.นี้

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

KTAMส่ง 'กอง KT-Luxury' เสิร์ฟนลท.- ขายIPO18-25พ.ค.นี้


KTAM เปิดตัวกองทุนใหม่ KT-Luxury ลงทุน Premium BrandsKTAM ชวนสร้างโอกาสเติบโตไปกับหุ้นแบรนด์ดังระดับโลก กับกองทุน KT-Luxury ที่เน้นลงทุนในหุ้นของสินค้าและบริการ Luxury ผ่านกองทุนหลัก PICTET-PREMIUM BRANDS เปิดเสนอขายครั้งแรก 18-25 พฤษภาคมนี้  

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services หรือ กลุ่ม Premium Brands เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตของรายได้สูง อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูง รวมถึงยังมีกระแสเงินสดและงบดุลที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการระดับบนที่ประชากรระดับชนชั้นกลางให้ความสนใจและบริโภคในอัตราก้าวกระโดด โดยเฉพาะคนในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทดังกล่าวมากถึง 39% ในปี 2019 ที่ผ่านมา และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรหนาแน่น  เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตเร็ว สำหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services เอง นับได้ว่าเป็น Megatrends ที่กำลังน่าจับตามองเพราะมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจลงทุน  

"กองทุนเปิดเคแทม" Luxury (KT-Luxury) เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PICTET- PREMIUM BRANDS กองทุนรวมหลัก เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมหลัก หรือ กองทุน PICTET- PREMIUM BRANDS มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ใน อุตสาหกรรมสินค้าและ บริการระดับบน (Premium brands sector) ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้เป็นที่ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากมีความสามารถที่จะสร้างหรือมีอิทธิพลในการกำหนดกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้

"กองทุน PICTET- PREMIUM BRANDS" (กองทุนรวมหลัก) มีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก สามารถลงทุนได้โดยไม่มีข้อจำกัด และไม่อ้างอิงกับดัชนีใดๆ โดยใช้ดัชนี MSCI ACWI เพื่อเปรียบเทียบเชิงของผลตอบแทนเท่านั้น และยังเป็นกองทุน Thematic ภายใต้การบริหารจัดการของ Pictet ที่เก่าแก่ที่สุด โดยเริ่มกลยุทธ์การลงทุนนี้ตั้งแต่ปี 1998 ในชื่อของ Pictet-Leisure ก่อนที่จะทำการปรับตำแหน่งการตลาดมาเป็น PICTET- PREMIUM BRANDS ในปี 2005 เป็นต้นมา โดยเน้นลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจมากกว่า 50%ขึ้นไป อยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการระดับบนเป็นหลัก (High-end Products and Services) ครอบคลุมมากกว่า 120 บริษัททั่วโลก ซึ่งกองทุนจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทต่างๆ ด้วยปัจจัยสำคัญ      5 ประการ ได้แก่ 1. ประสบการณ์และบริการต้องเป็นเลิศและได้รับการยอมรับ 2. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ 3. มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค 4. มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ และ 5. มีการเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ (ที่มาของข้อมูล : Pictet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 พบว่ามีแบรนด์ดังชั้นนำที่หลายคนรู้จัก เคยใช้บริการ รวมถึงอาจมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นๆ อยู่ในครอบครองด้วย อาทิ Marriott International-CI A, Apple Inc, Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, L’Oreal และ Hermes International เป็นต้น (ที่มาของข้อมูล : Pictet) ดังนั้นการลงทุนในกองทุน KT-Luxury ก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าได้ยกระดับการลงทุนไปอีกขั้นเลยทีเดียว

สำหรับกองทุน KT-Luxury มีความเสี่ยงในระดับ 6 จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทุนได้โดยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท  

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ