การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง


         นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ คณะจิตอาสาพระราชทาน และผู้อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

         พร้อมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ประกอบด้วย ต้นอินทนิล ต้นรวงผึ้ง และต้นสัก รวมทั้งสิ้น 30 ต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้เพื่อเก็บรักษาไว้สืบไปบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ