‘สยามธุรกิจ’ ขอชี้แจง! ไม่เกี่ยวข้องกับ SIAMTURAKIT Business Online Shopping

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

‘สยามธุรกิจ’ ขอชี้แจง! ไม่เกี่ยวข้องกับ SIAMTURAKIT Business Online Shopping


ตามที่มีข่าวปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียล ถึงรายละเอียดในการเข้าจับออเดอร์สินค้าของ SIAMTURAKIT Business Online Shopping  โดยระบุที่อยู่  423 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย และอีเมล : siamturakit22435@company.co.th ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปนั้น

บริษัท สยามธุรกิจ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งจำกัด (SIAMTURAKIT NETWORK MARKETING COMPANY LIMITED) ซึ่งเคยมีที่ตั้งอยู่ ณ 423 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 อีเมล : siamturakit22435@company.co.th ซึ่งปัจจุบันได้แจ้งย้ายที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการแล้วนั้น

ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท บริษัท สยามธุรกิจ เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้งจำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องใดใด ทั้งในทางพฤตินัยและนิตินัย กับ SIAMTURAKIT Business Online Shopping 

อนึ่งเว็บไซต์ข่าวสยามธุรกิจออนไลน์ (www.siamturakij.com) และหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ(E-Book) ดำเนินการโดยบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (Siamturakit Advertising Co.Ltd.) 423 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ