"บางกอกเพย์ ฯ" จับมือ NT พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ

วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT พร้อมพิชัย ปัญจสังข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) AJA และณัฏฐธณกฤศ์ ศศิอานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเพย์ จำกัด (ในเครือ AJ) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน ICT Solution ในพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด และร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รองรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1อาคาร ภน.3 จ.เชียงใหม่  บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ