สสส. ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

สสส. ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพดิจิทัล


สธ. – องค์กรพันธมิตร จับมือเปิดงาน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป เชิญประชาชนร่วมงานฯฉีดวัคซีนไฟเซอร์ “เด็ก-ประชาชน”ฟรี 1,000 โดสต่อวัน พร้อมรับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้าน สสส. ชูนวัตกรรม“Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” เทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพดิจิทัล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) ว่า รัฐบาลมีการส่งเสริมและผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาโดยตลอด เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีระบบการจัดการโรคติดต่อและวัคซีนที่ดี งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการประกาศความพร้อม ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการปลดล็อกกัญชาให้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปพัฒนาเป็น ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ การจัดงานฯ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพของไทยกับตลาดธุรกิจสุขภาพทั่วโลก โดยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าจากการให้บริการ เป็น Magnet ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของไทยสู่สากล และทำให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปได้

 ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ครั้งนี้ จัดขึ้นในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบ HYBRID EXPO ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” (Empowering Smart Healthcare Innovations) และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์โลกภายใต้การระบาดของโรคโควิด 19 ระบบวัคซีนของโลก และรวมแสดงความยินดีกับการจัดงานฯ ที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกบอด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี และวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 (Pfizer) สำหรับประชาชน  ฟรี 1,000 โดสต่อวัน ตั้งแต่ 17-20 มีนาคม 2565 ตลอดการจัดงาน โดยลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านผ่านแอปพลิเคชัน QUEQ การประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดแสดง Smart Healthcare Innovation Showcase เช่น 5G Technology ระบบนิเวศน์เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการสุขภาพ (Health Service Support : HSS Ecosystem) คอมมูนิตี้สำหรับวัยเกษียณ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ มหัศจรรย์แห่งกัญชาและสมุนไพร ฯลฯ โดยดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และยังมีการจัดแสดงงานน ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนา, E-Market Place จับคู่เจรจาธุรกิจ

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งเสริมพลังให้แก่ทั้งองค์กร บุคคล และชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานในระบบสุขภาพ ซึ่งทศวรรษที่สามของ สสส. มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ ที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยในอนาคต โดยได้พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพให้มีรูปแบบที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมในการทำงานด้านการสื่อสารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ที่ถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่รวบรวมชุดความรู้ คู่มือและสื่อรณรงค์ เกี่ยวกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10,000 ชิ้น โดยนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล เช่น จัดกลุ่มตามเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ซึ่ง สสส. ได้ร่วมมือกับ สปสช. นำคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” มาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ สปสช. ในการเข้าถึงระบบสุขภาพต่อไป นอกจากนี้ สสส. ยังนำเสนอการทำงานรูปแบบใหม่ อันเกิดจากการทบทวนบทบาทและการดำเนินงานของ สสส. ได้แก่ ศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) และ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.comบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ