หุ้นกู้ BANPU จองล้น1.2 หมื่นล้าน-นลท.เชื่อมั่นสูง

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ BANPU จองล้น1.2 หมื่นล้าน-นลท.เชื่อมั่นสูง


BANPU ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้  5 รุ่น ให้นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่  จองซื่อมากว่า 2 เท่า มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ  

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับและเชื่อมั่นในการลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ครบจำนวนมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ในเวลาอันรวดเร็วเกินความคาดหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์ Greener & Smarter และหลักความยั่งยืนหรือ  ESG เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยการต่อยอดและเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ (Banpu Transformation) ไปสู่ธุรกิจพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว”

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท  2) หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท  3) หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท  4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.12% ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน
รายใหญ่ 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ