“ซาบีน่า” กางแผนธุรกิจปี 65 ตั้งเป้าโตเพิ่ม 20% แย้มวิสัยทัศน์ 5 ปี ดันแบรนด์ก้าวสู่ภูมิภาคอาเซียน

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

“ซาบีน่า” กางแผนธุรกิจปี 65 ตั้งเป้าโตเพิ่ม 20%  แย้มวิสัยทัศน์ 5 ปี ดันแบรนด์ก้าวสู่ภูมิภาคอาเซียน


นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในแบรนด์ ซาบีน่ากล่าวว่า บริษัทได้วางแผนดำเนินธุรกิจในปี 2565 นี้ ซึ่งได้วางเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 3,295 ล้านบาท โดยตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20% จากปีก่อน ซึ่งการจะทำให้เป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จจะขับเคลื่อนด้วยแผนงานที่สำคัญ 2 ด้าน ประกอบด้วย แผนงานสนับสนุนการขาย และแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในส่วนของแผนงานสนับสนุนการขาย บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างช่องทางการขายเป็น 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย ช่องทางการขายแบรนด์ในประเทศหรือ Retail Business ซึ่งเป็นสัดส่วนขายหลักของ SABINA โดยวางแผนที่จะสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและในปีนี้เป้าหมายการเติบโตของช่องทางนี้จะอยู่ที่ 20% ขณะที่ช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้านหรือ NSR (Non-Store Retailing) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการเติบโตสูง และสร้างผลกำไรได้ดีนั้น นอกจากจะผลักดันให้ช่องทางขายเดิมเติบโตเพิ่มขึ้น ในปีนี้ SABINA ยังจะสร้างช่องทางขายใหม่เพิ่มมากขึ้นให้สอดคล้องกับกระแสและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

เรายังได้ปรับโครงสร้างช่องทางขาย NSR โดยรวมช่องทางส่งออกเดิมเข้ามาไว้ในช่องทางขายออนไลน์ด้วย เนื่องจากการส่งออกสินค้าแบรนด์ ซาบีน่าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งโครงสร้างจะสะท้อนการเติบโตที่แท้จริงของช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในปีนี้เราตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 20% เช่นเดียวกับช่องทางหลัก สำหรับช่องทางสุดท้ายคือ การรับผลิต (OEM) เรายังเน้นลูกค้าที่สร้างผลกำไรได้มาก ซึ่งจุดขายของ SABINA สำหรับการรับผลิตอยู่ที่ความเร็วและความประณีตในการผลิตสินค้าแฟชั่นมาตรฐานสูงสำหรับตลาดยุโรป โดยคาดว่าในปีนี้รายได้ OEM จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10%

ทั้งนี้ ในปี 2565 “ซาบีน่า” ตั้งเป้าหมายเติบโตทุกช่องทาง และมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานโดยเฉพาะยอดขายกลับไปเหมือนที่เคยทำสถิติสูงสุดเมื่อปี 2562 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากสินค้าที่มีคุณภาพ โดยในปีนี้ สินค้าของ SABINA จะมีความหลากหลายมากขึ้นและสร้างสีสันให้กับตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนเพิ่มสินค้า Sustainable product เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตเพื่อลดปริมาณขยะ ขณะที่การกระจายสินค้าจะใช้ข้อมูลจำแนกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถวางสินค้าได้ตามพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดภาระการกระจายสินค้าไปยังหน้าร้าน ซึ่งจะตอบโจทย์การขายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซีอีโอใหม่ SABINA กล่าวถึงเป้าหมายในอีก 5 ปี (2565-2569) ของบริษัทฯ ต่อว่า ทุกส่วนงานจะร่วมกันผลักดันให้ SABINA ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาค ซึ่งมั่นใจว่าจะสำเร็จในระยะเวลา 5 ปี จากปัจจัยสนับสนุนที่ผลิตภัณฑ์ของ “ซาบีน่า” ได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพ ดีไซน์ รวมถึงความเข้าใจในสรีระของผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตชุดชั้นในมากยาวนานกว่า 50 ปี ขณะเดียวกัน “ซาบีน่า” สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการทำตลาดกับผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถสร้างกระแสไวรัลในโซเชียล มีเดีย เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เสมอ ทำให้เชื่อมั่นว่า แบรนด์ “ซาบีน่า” จะเป็นแบรนด์สินค้าไทยที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ