บ.กลางฯ ส่งมอบ กรมธรรม์ฯ แก่ สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

บ.กลางฯ ส่งมอบ กรมธรรม์ฯ แก่ สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร


น.ส.จินตนา ฮวดกระโทก ผจก.ภาคเหนือตอนล่างและนายศิริชัย จันทรมณี ผจก.สาขา พิจิตร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ ตรอ.อ้น ส่งมอบ กรมธรรม์ภาคบังคับให้กับ พ.ต.อ.วิเชียร ตรีอุดม ผกก.สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ห่วงใย ใส่ใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา รถสายตรวจประจำ สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นการนำร่องสำหรับข้าราชการตำรวจบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ