รับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2564”

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

รับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2564”


แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้ารับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564” รางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นนักธุรกิจคนไทยที่คืนกำไรสู่สังคมด้วยการให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นผู้มอบ รางวัลดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากมติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติอย่างยาวนาน จากหลากหลายวงการจำนวน 23 ท่าน ทั้งนี้ รางวัลปิดทองหลังพระ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ ผลงาน คุณงามความดีของผู้เข้ารับรางวัล เพื่อให้ผู้เข้ารับรางวัลมีกำลังใจทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขนบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ