จี้รัฐคุมสื่อโฆษณามอเตอร์ไซค์-ชี้สร้างทัศนะคติเชิงลบ

วันพุธที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2565

จี้รัฐคุมสื่อโฆษณามอเตอร์ไซค์-ชี้สร้างทัศนะคติเชิงลบ


สถาบันยุวทัศน์ฯ-สสส.-ศวปถ.เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ หลังพบผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ สาเหตุหลักขับเร็วถึง 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน หวังลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวขับเคลื่อนสื่อโฆษณาและสื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ชง 3 ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ หวังลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน และค่านิยมการขับรถด้วยความเร็วหรือความแรงของเด็กและเยาวชน

นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า รถจักรยานยนต์นับเป็นยานพาหนะหลักของประเทศไทย ยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้อัตราการใช้บริการหรือการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  จากข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2564 พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร้อยละ 82.48  สาเหตุหลักคือใช้ความเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน

“ค่านิยม-ทัศนคติเหล่านี้ล้วนมาจากการถูกสภาพสังคมหล่อหลอม เช่น ได้รับสื่อโฆษณาที่มักตอกย้ำเครื่องยนต์ความเร็วสูง และภาพลักษณ์ของคนที่ใช้ความเร็วให้รู้สึกถึงความเป็นผู้นำ จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการกำกับดูแลสื่อโฆษณาให้อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับได้ และเป็นกรอบป้องกันเด็ก เหมือนในหลายประเทศที่มีกฎหมายและมีข้อบังคับใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโฆษณา เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย อังกฤษ” นพ.ธนะพงษ์ กล่าว

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนมีข้อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้คณะกรรมการภาพยนตร์ฯมีแนวทางปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาไปยังผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ลดการใช้เนื้อหาที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์หรือความเร็ว เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมของผู้บริโภค 2.ขอให้มีการกำกับและตรวจสอบการผลิตสื่อโฆษณา สื่อภาพยนตร์  อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเนื้อหาที่นำเสนอการใช้รถจักรยานยนต์ของตัวละคร และ 3.ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม มีแนวทางขับเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยจราจร วินัยสำหรับการใช้รถใช้ถนน ผ่านสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วย รมต.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของเด็กฯโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ที่ต้องเริ่มจากผู้ขับขี่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมสัญจร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานค่านิยมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการภาพยนตร์ฯจะนำข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ ของภาคีเครือข่าย นำเรียนรมว.วัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว  

“เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้คำขวัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบไว้คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จึงขอให้เด็กทุกคนได้นำไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ “รู้คิด” คือการคิดก่อนกระทำการใด ๆ เพื่อให้เกิดแต่ผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม “รอบคอบ” คือการไตร่ตรองผลของการกระทำ และ“รับผิดชอบต่อสังคม” คือการกระทำที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตต่อไป” นายปรเมศวร์ กล่าว
 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ