ก.ล.ต.เผยปี'64IPO สูงสุดรอบ 4 ปีแตะ1.37 แสนลบ.

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 ก.ล.ต.เผยปี'64IPO สูงสุดรอบ 4 ปีแตะ1.37 แสนลบ.


ก.ล.ต.เผยข้อมูลปี 64 ตลาดหุ้นไทยออก IPO ถึง 41 หลักทรัพย์ สูงสุดรอบ 4 ปี มูลค่าสูงถึง 1.37 แสนลบ. เป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียเท่านั้น พบ กลุ่มทรัพยากร - ธุรกิจการเงิน - อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เข้ามาระดมทุนมากสุด
 
นายทรงยศ บรรจงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผย ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคชีน ได้มากขึ้น และภาคธุรกิจหลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ สะท้อนในสภาวะเศรษฐกิจรวมถึง ตลาดทุนของไทยที่เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเห็นได้จากจำนวนบริษัทที่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
 
ในปี 64 มีบริษัทที่ออก IPO มากถึง 41 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดในรอบ 4 ปี และเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 63 ที่มีจำนวน IPO 27 หลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี64 ก็พบว่ามีจำนวนเพิ่มเช่นกันซึ่งมี 45 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค.64) เมื่อเทียบกับปี 63 ที่มีจำนวน 39 บริษัท
 
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ลงทุนที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน พร้อมที่จะลงทุน และยังแสดงให้เห็นมุมมองเชิงบวกของผู้ประกอบธุรกิจต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นสัญญาณว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถพึ่งพาตลาดทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเพิ่มสภาพคล่องและ ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้
 
หากพิจารณาในด้านมูลค่าการเสนอขาย IPO ของปี 64 ก็สูงถึง 1.37 แสนล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นรองเพียงแค่ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีอีก 23 หลักทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาตฯ หรือได้รับอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอขาย IPO
 
- ปี 63 มีมูลค่าการเสนอขายรวม 1.64 แสนล้านบาท เนื่องจากในปี 63 มีการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท เช่น บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น, บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น
  - ในช่วงเดือนพ.ย. – ธ.ค.64 ประเทศอินโดนีเซียมีการระดมทุนผ่าน IPO เป็นจำนวนมากถึง 15 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่า IPO ที่ค่อนข้างสูง เช่น (1) DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK มูลค่า IPO กว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) AVIA AVIAN TBK PT มูลค่า IPO กว่า 402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (3) CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB มูลค่า IPO กว่า 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น
- ปี 63 มีมูลค่าการเสนอขายรวม 1.64 แสนล้านบาท เนื่องจากในปี 63 มีการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัท เช่น บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น, บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น
 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของบริษัทที่เสนอขาย IPO ในปี 64 โดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการระดมทุนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร (จำนวน 3 บริษัท, คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวม 42.6%) กลุ่มธุรกิจการเงิน (จำนวน 3 บริษัท, 29.1%) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (จำนวน 11 บริษัท, 12.3%) ตามลำดับ
 
โดยในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้หลายบริษัทมองถึงการกลับมาฟื้นตัวของอุปสงค์ระยะยาวในอนาคต เช่น อุปสงค์ความต้องการ ด้านพลังงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัวและการขนส่งและเดินทาง ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยและการขยายตัวของสินเชื่อก็จะโต ตามไปด้วย
 
นอกจากนี้ สถานการณ์ COVID-19 ยังส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น อุปสงค์ของที่อยู่อาศัย ในแนวราบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคดังกล่าว ผู้อยู่อาศัยจะใช้เวลาเฉลี่ยต่อวัน ในการอยู่บ้านมากขึ้นจากแนวโน้มการทำงานจากที่บ้าน (work from home) ซึ่งที่อยู่อาศัยแนบราบแบบบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมสามารถตอบโจทย์ในเรื่องพื้นใช้สอยของผู้อยู่อาศัยได้มากกว่า
 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดทุนของประเทศไทยเป็นแหล่งระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นในสายตาของนักลงทุน และ ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ